Pheroze Kudianavala 

F.I.I.A., F.R.I.B.A.,
F.I.T.P., F.R.I.T.P.


John Kudianavala

AA Dip. ( London),
AIIA, AIID 


Balraj K.Katyal 

B.E., PG Dip (Annamalai)
F.I.E., Member ISHRA


Naleen Khatau 

B.Sc. ; Dip. A.C & R


Gayatri Munje 

D.I.I.D.


Sunita Sakrikar 

G.D. Arch